Welkom

Wie ben ik?

Ik ben Mark Jager en heb bijna 9 jaar gewerkt bij het Ggze in Eindhoven als ambulant senior verpleegkundig woonbegeleider.

Daarvoor heb ik gewerkt bij verschillende instellingen waaronder De Combinatie(Veldhoven) jeugd, Stichting de Bocht( Goirle) tienermoeders en vrouwenopvang en bij NEOS (Eindhoven) opvang voor thuis en daklozen.

Ik ben al meer dan vijf jaar zelfstandige. Dit deed ik in combinatie met mijn full time baan destijds bij het Ggze. In januari 2016 ben ik gestopt bij het Ggze en ben me gaan focussen op mijn eigen bedrijf. En dat bevalt me goed. Ik werk vanuit mijn eigen methodiek en vanuit mijn hart. Waarbij ik mensen in hun eigen woonomgeving ondersteun bij hun dagelijks leven. Mijn visie en werk methodiek is er op gericht om mensen met een psychische of psychiatrische problemen stabiel thuis te laten wonen.

Mijn begeleiding stijl is toegespitst op Herstel, Eigen regie en Zelfredzaamheid.

Voor sommige mensen waar ik bij werk ben ik hun personal coach, buddy, woonbegeleider, zaakwaarnemer of ondersteuner. Ik probeer samen te kijken wat iemand nodig heeft in de begeleiding. De dingen die iemand nog wel kan dat moet je koesteren. Samen kijken naar iemands mogelijkheden.

Wat doe ik?

Ik help u bij de dagelijkse gang van zaken om het leven weer op te pakken zodat u weer deel kunt nemen aan de maatschappij. Ik werk gewoon bij u thuis of op locatie. Soms werk ik samen met mijn honden King(Welsh Corgi) en Beertje(Hollandse Herder). Als je het fijn vind om te wandelen en je houd van honden dan gaan ze graag mee. King en Beertje nemen je mee naar buiten en laten je lachen en even de sores vergeten.

King heeft ook een stikker, namelijk OBD, Obsessieve Bal Disfunctie. Helemaal gek op ballen. Als je er één gooit dan ben je vriend(in) voor het leven. Ook Beertje heeft OBD. Dus dubbel fun!

Maar ik neem je ook mee naar je hobby's, sport en als je niet weet wat die zijn, dan ontdekken we ze samen.

Je administratie ordenen, mee naar de huisarts of ziekenhuis, je coachen bij alle dagelijkse bezigheden, dat is waar ik goed in ben. Maar vooral je als mens zien en niet iemand met een stikker, wat de maatschappij zo graag doet.

Je hoeft mij natuurlijk niet te geloven of ik je goed kan begeleiden, want we nemen eerder iets aan als anderen goede ervaringen hebben, dus check mijn testimonials

Hardlopen

Bedrijven en gemeentes

Ondersteuning zelfstandig leven Algemeen

Dit betreft dienstverlening voor volwassenen en jeugdigen die een ondersteuningsvraag hebben die varieert van licht tot complex, zowel kortdurend als langdurig of structureel. Ik lever dienstverlening
zodat de cliënt ondersteund wordt bij het behalen van de deelresultaten (financieel gezonde situatie, voorzien van eerste levensbehoeften, opvoedondersteuning, taken uit kunnen voeren rondom het huis, voorkomen isolement, kunnen nemen van besluiten, zichzelf kunnen verzorgen en psychisch welbevinden). De ondersteuning is gericht op het bevorderen, het behoud van of het compenseren van zelfredzaamheid van de cliënt.

Bij zelfredzaamheid gaat het om de lichamelijke, cognitieve en psychische mogelijkheden die de cliënt in staat stellen om binnen de persoonlijke levenssfeer en de maatschappij te functioneren. De ondersteuning kan zowel thuis geboden worden, als op een locatie waar de leerdoelen zich bevinden. Voorbeelden van ondersteuning die hieronder vallen: Specialistische begeleiding en ambulante begeleiding.

Ondersteuning zelfstandig leven Midden

Het gaat hierbij om ondersteuning van of begeleiding van cliënten bij activiteiten. Bij volwassenen ligt het accent op het oplossen van problemen, het zelfstandig nemen van besluiten, het regelen van dagelijkse bezigheden en de dagelijkse routine (gebrek aan dag –en nachtritme) die voor de cliënt niet vanzelfsprekend zijn. Dit kan zodanige problemen opleveren dat de cliënt afhankelijk is van ondersteuning.

Bij Jeugdigen ligt het accent op het eigen maken van vaardigheden of nieuw gedrag, door langdurig oefenen en trainen, zodat deze vaardigheden of nieuw gedrag geautomatiseerd wordt bij het kind en/of gezin. Denk hierbij aan vaardigheidstrainingen, ambulante begeleiding in thuissituaties of op locatie (school).

Ondersteuning zelfstandig leven Zwaar

De ondersteuning voor volwassenen richt zich op het overnemen van taken door mij, omdat de cliënt ernstige problemen heeft. Ook het uitvoeren van eenvoudige taken en communiceren gaan moeizaam. De cliënt kan niet zelfstandig problemen oplossen en/of besluiten nemen. Voor de dagstructuur en het voeren van regie is de cliënt afhankelijk van de hulp van anderen.

De ondersteuning voor Jeugdigen en gezinnen is gericht op het veranderen van gedrag en het aanleren van nieuwe vaardigheden, door een directe interventie in de bestaande situatie om bedreigde ontwikkeling of onveiligheid te voorkomen. Vaak is sprake van gecombineerde problematiek. De ondersteuning is gericht op primair gezonde cliënten.

logo Guido

Dagactiviteiten

zwemmen

Zwemmen

De oprichters van d'n Doorstroom zijn in februari 2016 begonnen met dit initiatief vanuit een gevoel dat er meer kan met minder.

Minder stress = meer ontspanning
Minder gewicht = meer gezondheid
Minder alleen = meer sociaal contact

Als je meedoet aan d'n Doorstroom vergroot je je wereld in kennis, vaardigheden en contacten.

En wij van d'n Doorstroom vinden het supergoed dat je meedoet!
want....dit is iets wat je vanuit jezelf en voor jezelf doet.

Meer informatie vind je op de website van d'n doorstroom

De begeleiding is gericht op zowel ondersteuning zelfstandig leven als verblijf zonder behandeling

Testimonials

Mark helpt me bij het ondersteunen en beoefenen van een sportactiviteit. 1 keer in de 2 weken gaan we joggen of iets anders naar mijn keuze. Ook heeft hij tijdelijk taken van mijn andere hulpverlener (helpt bij alle dagelijkse beslommeringen) overgenomen wegens ziekte, dit heeft hij meer dan goed opgepakt.

Positief punt dat uitspringt is dat hij altijd goed bereikbaar is, wanneer je belt zal hij altijd binnen redelijke termijn terugbellen of iets laten weten. Zoals in advertentie staat beschreven komt hij alle punten goed na en komt rustig over.

Even belangrijk erbij te vermelden is dat ik last van angsten heb!
(vorm van pddnos / ASS spectrum, daar heb ik begeleiding voor aangevraagd).

Voor onze 18 jarige zoon is Mark een zeer geschikte begeleider. Mark is rustig in omgang en zoekt samen met onze zoon altijd naar de meest passende begeleiding. Wij krijgen ook altijd achteraf per mail een kort verslag van de dag. Mark is erg flexibel en goed bereikbaar. Wij zijn zeer tevreden met deze begeleider.

Mark is de perfecte begeleider voor onze 21-jarige zoon. Vooral mijn zoon is erg tevreden over de aangeboden hulp. Mark is een rustig persoon met veel begrip en sterk observatievermogen. Hij spreekt L. aan op zijn verantwoordelijkheden tijdens de bijeenkomsten door gesprekken aan te gaan, waardoor hij echt coacht en de client laat reflecteren op zijn handelingen. Samen bespreken ze de te volgen strategie. Hij legt de verantwoording bij de client. Die kan ten allen tijde contact opnemen indien nodig, hetzij per telefoon, hetzij per mail. Per bijeenkomst maakt hij een verslag wat hij per mail aan ons toezendt, waardoor wij als ouders op de hoogte blijven van de vorderingen. Wij kunnen Mark ten zeerste aanbevelen.

Mark helpt mij (vrouw, 45 jaar) bij een heleboel dingen waar ik thuis vanwege mijn medische en psychische/psychiatrische aandoeningen veel moeite mee heb. Denk hierbij aan het structureren van de dag/week, adviseren/aansporen/begeleiden op de gebieden wonen, zelfzorg, activiteiten buitenshuis, sport, voeding, administratie en andere hulpverleningscontacten.

Mark laat mij in mijn eigenwaarde en benadert mij van mens tot mens ipv client/patient met een stoornis. Hij is rustig en geduldig, kan goed luisteren en komt op voor mijn belangen daar waar andere zorgverleners flinke steken laten vallen. Hij is flexibel qua inzet en tijd (geen 9-17 mentaliteit) Hij is goed bereikbaar via GSM en mail.

Je kunt er van op aan dat hij zo snel als mogelijk is reageert op je berichten. Mark komt met goede tips en adviezen, maar hij laat mij de regie houden over mijn leven. Daar waar nodig is neemt hij tijdelijk over, maar altijd weer gericht op hoe ik moeilijke situaties zelf kan aanpakken. Je mag fouten maken, je mag een terugval hebben, geen probleem voor Mark. Alles stap voor stap, komt tijd komt raad.

Voor mij is Mark echt een rots in de branding! Door zijn prettige manier van begeleiding kan ik zelfstandig blijven wonen en hoef ik niet in een GGZ-instelling geplaatst te worden. En dat is op zich al heel bijzonder!

Ik heb Mark Jager leren kennen als persoonlijk begeleider voor mijn broer die lijdt aan een bipolaire stoornis en ALS. Mark komt altijd zijn afspraken na en is voor ons als familie een welkome steun in het begeleiden van onze broer. Mark zit vol ideeën en weet precies wat er van hem verwacht wordt. Hij is voor ons een geschenk en neemt vele zorgen uit handen.Buiten dat heeft Mark ook heel kennis op het gebied van psychiatrie en weet precies hoe mensen te benaderen. Hij heeft het leven voor onze broer een stuk aangenamer gemaakt!

Kanovaren

Contact